Tato pole jsou povinná

Na závěr prosím zhodnoťte, jak mé služby vnímáte
1=špatně 2=nevidíte užitek, 3=průměrně, 4=vidíte užitek, 5=skvěle