O obor financí se zajímám již od střední školy – četl jsem odborné knihy a články, investoval a neustále přemýšlel o spojitostech na finančních trzích. I dnes se snažím předbíhat ostatní v nově získaných myšlenkách, jak posouvat svou službu dál a pomáhat ještě lépe lidem kolem sebe.