Úplně na začátek si tyto dva pojmy rozlišme tak, jak to vnímám já.

Spoření je takový produkt/systém, jehož výnos je předem stanoven, nebo žádný není, spoření tedy není rizikové z hlediska poklesu hodnoty vkladu

Investice naopak může v čase kolísat, její hodnota může klesat a nemá předem dáno, jak se za určitou dobu zhodnotí.

 

Když už teď víme, co je co, pojďme se na situaci podívat z hlediska „investičního horizontu“ = doby spoření/investice a vlastně i likvidity.

 

Investiční horizont

Krátkodobá rezerva
  • Chceme mít k dispozici peníze, které můžeme kdykoliv vybrat, abychom koupili nový spotřebič, když se ten aktuální rozbije. Nebo například mohli kompenzovat ztrátu příjmu v případě krátkodobého úrazu či nemoci.
  • Tato rezerva se doporučuje ve výši 3 měsíčních výdajů.
  • Uložena by měla být v likvidních a nerizikových artiklech, mezi ně může patřit polštář, běžný účet či spořící účet.
Střednědobé spoření či investování
  • Slouží pro financování těch cílů, o kterých víme pár let dopředu. Například si koupíme auto a už teď víme, že za 5 let budeme potřebovat dalších 400 tisíc na další. Proto si zvolíme nějaký vhodný program, který nám toto pomůže financovat, abychom si nemuseli v budoucnu brát zbytečný úvěr.
  • Množství peněz by se mělo odvíjet od ceny našich budoucích cílů a mělo by odpovídat finančnímu plánu.
  • Uložena by měla být v prostředcích střednědobého charakteru a spíše nižšího rizika v případě investice. Může to být konzervativní či vyvážený fond (jeden z těch méně volatilních), nebo například stavební spoření. U stavebka ale pozor na to, že bychom ho neměli vybrat dříve než po 6 letech, abychom o své úspory nepřišli – je to tedy méně likvidní varianta.
Dlouhodobé investování
  • Nejčastějšími dlouhodobými cíli je například „spoření“ na penzi, „spoření“ pro děti na jejich budoucí bydlení nebo například na studia dětí.
  • Množství peněz by se opět mělo odvíjet od ceny budoucích cílů, zde je opravdu důležité odkládat peníze pravidelně a držet se plánu.
  • Právě zde přichází na řadu ty volatilnější varianty investic, kterými můžou být akciové fondy, smíšené fondy, fondy fondů a podobně. Ještě lepší investicí může být pořízení nemovitosti k pronájmu.

 

To bychom měli základní principy z hlediska doby potřebné pro splnění cílů. Dále se podívejme na tři typy investice z hlediska rizikovosti.

 

Investiční strategie

Konzervativní (garantovaná) strategie

Počítáme s tím, že každý rok bude kladné zhodnocení, byť neočekáváme nějaké zázraky. Standardně můžeme počítat se zhodnocením okolo 1 % p.a. Tato strategie investuje většinou hlavně do peněžního trhu (krátkodobé cenné papíry), hypoteční zástavní listy a státní dluhopisy, které výrazně nekolísají v čase.

Vyvážená strategie

U této střední cesty počítáme s tím, že hodnota může lehce kolísat v čase. Očekávejme od ní zhodnocení kolem 3-5 % p.a. Investuje se hlavně do komerčních dluhopisů, nemovitostí a částečně může kombinovat i akcie a peněžní trh ve smíšených fondech.

Dynamická strategie

Zde musíme počítat s tím, že můžeme 30 % za rok vydělat, stejně jako 30 % za rok prodělat. Jedná se většinou o čistý mix akcií a případně rizikovějších dluhopisů. Počítejme s průměrným ročním zhodnocením 6-9 %.

 

Investiční trojúhelník

Likvidita znamená, že se rozhodnu danou investici prodat či vybrat a mám ji během pár dní likvidní na běžném účtě nebo v hotovosti.

Výnos udáváme v % ročního zhodnocení – čím je vyšší, tím více nám bude majetek růst. Pokud zainvestujeme 100 tisíc a investice vydělá první rok dalších 5 000, bude zhodnocení 5 % p.a.

Volatilita = výkyvy dané investice (odchylka od očekávaného průměrného výnosu) – nízká volatilita znamená, že investice téměř nemůže jít směrem dolů, nebo jen velice málo a krátce. Vysoká volatilita naopak znamená, že investice může jít o 30 % ročně nahoru i o 30 % ročně dolu.

 

Musíme si také uvědomit, že existuje něco jako inflace, ta již byla do propočtů započítána (zhodnocení je počítáno v % p.a. „nad inflací“). Na to se ale podíváme někdy jindy.

 

Máte něco naspořeno a chcete si z toho pořídit vlastní bydlení? Zjistěte, jak Vám s tím pomohu!